Групни домови “Сонце” и “Софи Бумо”

https://drive.google.com/file/d/1NBAhYslJ0IjQ80jNyFUQFVm7Av5ljisc/view?usp=sharing

Преку линкот може да погледнете видео во кое се претставени групните станбени единици во Демир Капија, основани и поддржани преку ОАСИС проектот.

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here