ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Зошто целосната инклузија на лицата со попреченост е корисно за општото добро. Како заедницата, семејството и луѓе блиски до лицата со попреченост можат да ги поддржат за тие да водат исполнет живот. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here