ИНОВАЦИJA ВО СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Обука со цел зајакнување на знаењето и разбирањето на социјалните професионалци за основните принципи на иновации во социјалните услуги во заедницата (деца, млади и возрасни со попреченост во дневен престој, домашна грижа за стари лица, услуги за советување и поддршка на Центрите за социјална работа).

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here