Документи за лиценцирање

Документи за лиценцирање

Обуката „ Лиценцирање на давателите на социјални услуги“ наменета за јавни и приватни даватели на социјалните услуги, јавни институции, единици на локалната самоуправа, приватните даватели на социјалните услуги и граѓанските здруженија

Сет на препорачани документи за лиценцирање

PDF Title

PDF Title

PDF Title

PDF Title

PDF Title

PDF Title

PDF Title

Линк до правилниците на МТСП за социјалните услуги

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here