ПОПРЕЧЕНОСТ И ДЕТСКА ЗАШТИТА

Стигмата, занемарувањето, верувањата и препреките во комуникацијата со децата со попречености, се едни од социјалните фактори кои допринесуваат кон нивна дискриминација и изолација од општеството. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here