ПОПРЕЧЕНОСТ-КАКО МЕ ГЛЕДАШ

Разговор за тоа како општеството ги гледа и се однесува кон луѓето со попречености, и како истото влијае врз нивната самодовербата и менталното здравје. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here