ПОПРЕЧЕНОСТ

Што значи поимот “попреченост” и што влегува во оваа дефиниција. Попреченостите се појавуваат во најразлични форми, видливост и нивоа. Тие можат да влијаат врз тоа како личноста се движи, размислува, и го гледа светот преку нивните сетила. Некои лица можат да имаат попречености кои се комбинација од сите овие категории.

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here