Живеење со поддршка

Живеење со поддршка

Живеење со поддршка се обезбедува во посебна станбена единица со помош од стручни или други лица во остварување на основните и инструменталните активности во секојдневниот живот.
Помошта и поддршката може да биде повремена, дневна или 24 часовна помош и поддршка, во зависност од потребите на корисникот. Корисници на услугата се: лица со попреченост и деца без родители или родителска грижа над 14 годишна возраст, а најдоцна до завршување на средното образование, заради оспособување за самостоен живот и интеграција во општеството. Во станбена единица за живеење со поддршка може да се сместат најмногу до пет лица, односно седум деца без родители или родителска грижа.

Здружение за подршка и развој Хуманост
Станбена единиза за живеење со поддршка Софи Бумо ул. Маршал Тито бб. Демир Капија
Станбена единица за живеење со поддршка Сонце ул. Првомајска бр. 8 Демир Капија
Станбена единица за живеење со поддршка Детелина ул. Орце Николоб бб Демир Капија

Контакт:
stanbenaoasis1@gmail.com
stanbenaoasis2@gmail.com
072 229 418

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес
Станбена единица за живеење со поддршка ул. Коле Неделковски бр.21, Велес
Станбена единица за живеење со поддршка ул. 11Октомври бр.22 Градско
Станбена единица за живеење со поддршка ул. Милан Змијата бр. 28 Башино село
Станбена единица за живеење со поддршка с. Градско б.б

Контакт:
zlcpdpveles@gmail.com
075 403 304
075 464 655

Центар за младински активизам ЦМА Крик, Скопје
Станбена единица за живеење со поддршка Ново Лисиче Б1/16 Скопје
Станбена единица за живеење со поддршка ул. Пандил Шишков бр.1 Скопје
Станбена единица за живеење со поддршка бул. Видео Смилевски Бато бр.14 Скопје

Контакт:
infokrikcenter@gmail.com
078 370 987

Центар за помош на лица со ментален хендикеп Порка-Неготино, Неготино
Станбена единица за живеење со поддршка ул. Васка Калаџиска бр 20, Неготино
Станбена единица за живеење со поддршка ул. 60 .бр.20 С. Волково, Скопје

Контакт:
gorda_traj@yahoo.com

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here