Поврзани постови со тагот

Лицата со попреченост имаат поголема шанса да доживеат негативни социоекономски околности, како што се влошено здравје, помалку образование, помали можности за вработување и  како последица на истите-зголемени стапки на сиромаштија. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here