Поврзани постови со тагот

Разговор за тоа како општеството ги гледа и се однесува кон луѓето со попречености, и како истото влијае врз нивната самодовербата и менталното здравје. 

Што значи поимот “попреченост” и што влегува во оваа дефиниција. Попреченостите се појавуваат во најразлични форми, видливост и нивоа. Тие можат да влијаат врз тоа како личноста се движи, размислува, и го гледа светот преку нивните сетила. Некои лица можат да имаат попречености кои се комбинација од сите овие категории.

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here