Поврзани постови со тагот

Лицата со попреченост, вклучувајки ги и  младите луѓе, ги имаат истите потреби и права на информации и услуги за нивното сексуално и репродуктивно здравје како и нивните врсници. Младите лица со попречености имаат право да носат одлуки поврзани со нивните тела, врски, сексуално и репродуктивно здравје. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here