Поврзани постови со тагот

Подготвеноста и обученоста на професионалните лица од јавните сервиси да ја извршуваат својата работа на начин кој не би бил дискриминирачки за лицата со попреченост, за да овозможи пристап до јавните услуги на овие лица и ќе осигура нивна целосна вклученост во општеството, е многу важен дел во процесот на деинституционализација. Повеќе професионалци од клучни […]

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here