Video posts

Едукативни видеа за подобрена грижа

Групни домови “Сонце” и “Софи Бумо”

https://drive.google.com/file/d/1NBAhYslJ0IjQ80jNyFUQFVm7Av5ljisc/view?usp=sharing Преку линкот може да погледнете видео во кое се претставени групните станбени единици во Демир Капија, основани и поддржани

 ПОПРЕЧЕНОСТ И ДЕТСКА ЗАШТИТА

Стигмата, занемарувањето, верувањата и препреките во комуникацијата со децата со попречености, се едни од социјалните фактори кои допринесуваат кон нивна

ПОПРЕЧЕНОСТ-КАКО МЕ ГЛЕДАШ

Разговор за тоа како општеството ги гледа и се однесува кон луѓето со попречености, и како истото влијае врз нивната

 ПОПРЕЧЕНОСТ

Што значи поимот “попреченост” и што влегува во оваа дефиниција. Попреченостите се појавуваат во најразлични форми, видливост и нивоа. Тие

ЗОШТО (НЕ) Е ТАКA

Разговор со лица со хендикеп за најразличните митови и дезинформации поврзани со попреченостите и што значи да се живее со

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here